Generalforsamling i Dansk Formands Forening lørdag d. 20. april 2024 på TRINITY Hotel og konferencecenter.

Gl. Færgevej 30, Snoghøj 700 Fredericia

 • 09.30 Kaffe og rundstykker
 • 10.00 Indlæg af blandt andet, PFA, & TJM forsikring.

Efter indlæggene er der generalforsamling.

 • 12.00 – 13.00 Frokost til alle.
 • 14.30 Afslutning af Generalforsamlingen med kaffe og kage.

Derefter er der hjemkørsel

PFV. Kim Bøje Madsen

Lørdag den 27. januar 2024 kl. 10.00 på Hotel Falster Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning
 3. Indlæg fra Landsbestyrelsen
 4. Regnskab
 5. Næste års aktiviteter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Kom og gør din indflydelse gældende, der er bl. a. valg af formand, og så er det sidste gang Kim aflægger beretning for foreningen.

Dagen afsluttes med en frokost ca. kl. 12.00 hvor afdelingen er vært.

Af hensyn til kokken er sidste tilmelding 21. januar 2024. enten på telefon 30129560 eller mail: lehansen@post.tele.dk

Dato: Lørdag d. 2. marts 2024

Sted: Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft

 

Arrangementet er med ledsagere

Af hensyn til forplejningen som afdelingen er vært ved, skal tilmelding foregå til afdelingsformand Leo Kristoffersen på mail: randers.leo@gmail.com” el. tlf. “51387455” senest fredag d. 16. februar 2024 kl. 12:00.

 

Program for arrangementet.

 1. 14:15 ankomst og velkomst
 2. 14:30 Kaffe/The/Kage

KL.16:30 Afdelingsmøde i Deadwood for medlemmer. Slangefremvisning i Bush Camp for ledsagere

Kl. 18:00 Selskabs menu med drikkevarer for alle

Kl. 21:00 Tak for i dag

Dagsorden til afdelingsmødet

 1. Velkomst: V. afdelingsformand Leo Kristoffersen
 2. Valg af dirigent:
 3. Valg af stemmetællere:
 4. afdelingens beretning for året der er gået samt afdelingens planer for det kommende år
 5. afdelingsformand Leo Kristoffersen
 6. Foreningens forhold: V. Landsformand Kim Bøje Madsen
 7. Behandling af afdelingens økonomiske forhold: V. kasserer Ulrik Von Benzon
 8. Valg til bestyrelsen:

Afdelingsformand på valg. Vælges for 4 år

To bestyrelsesmedlemmer på valg. Vælges for 2 år

To suppleanter på valg. Vælges for 2 år

 1. Indkomne forslag:

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal være afdelingsformand

Leo Kristoffersen i hænde senest 1-3-2024

9. Evt..

Lørdag d. 03. februar 2024

Overdrevskroen Roskildevej 513 – 4100 Ringsted

Senior afdelingen holder møde kl. 12.00 med spisning inkl. Koner

Tidsplan: Kl. 14.30 Kaffe og kage

Kl. 15.00 Afdelingsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl. 18.00 Spisning inkl. Koner

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Tilmelding senest 17.1.2024 til: Keld Dahl, Mobil: 22648796 eller kelddahl915@gmail.com

Niels Troest, Mobil: 20 63 17 55 eller Troest.n@mail.dk