Fagforening

Fokus på dine interesser

Fagforeninger spiller en afgørende rolle i arbejdslivet, og hos Dansk Formands Forening prioriterer vi at repræsentere og støtte vores medlemmer i alle aspekter af deres professionelle karrierer.

Som fagforening varetager vi medlemmernes interesser, forhandler kollektive overenskomster, og sikrer retfærdige arbejdsvilkår. Vores fokus ligger på at tilbyde omfattende rådgivning og støtte i arbejdsrelaterede spørgsmål, lige fra lønforhandling til juridisk assistance.

Vores mission

Vi er dedikerede til at sikre, at vores medlemmer nyder godt af et sikkert, sundt og retfærdigt arbejdsmiljø. Vores engagement i medlemmernes velfærd og professionelle udvikling er kernen i vores mission som en fagforening.

Vores indsats strækker sig fra individuel vejledning til kollektiv repræsentation, idet vi altid stræber efter at skabe et stærkere, mere sammenhængende arbejdsmarked, hvor hver enkelt medlems stemme bliver hørt og værdsat.

Bliv klogere på Dansk Formands Forening

Dansk Formands Forening er en dynamisk og fremadrettet organisation, som repræsenterer og varetager interesser for fagfolk inden for forskellige brancher. Vi står for at fremme et sundt og balanceret arbejdsmiljø, hvor medlemmernes rettigheder og professionelle udvikling er i fokus.

Læs om vores overenskomster og aftaler

Vores overenskomster og aftaler er grundstenen i det, vi gør. De sikrer, at vores medlemmer nyder godt af retfærdige lønninger, arbejdstider og arbejdsvilkår. Vi forhandler disse overenskomster med arbejdsgivere og sørger for, at de altid afspejler de aktuelle markedsforhold og medlemmernes behov.