Vagn Nordentoft – Formand
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg
Tlf.: 40266591
Mail: Nordentoftvagn@gmail.com

Aage Møller Søndergaard – Næstformand
Ørumvej 94, Sdr. Ørum, 7840 Højslev
Tlf.: 40474367

Hans Peter Lauritsen – Kasserer
Ørslevklostervej 227, Lund, 7840 Højslev
Tlf.: nr. 40 60 55 61
Mail: hpla@skivekommune.dk

Arne Aarup Kristensen – Medlem
Gillebakken 47, Løvel, 8830 Tjele
Tlf.:2332070