Indlæg af

Generalforsamling i Dansk Formands Forening

Generalforsamling i Dansk Formands Forening lørdag d. 20. april 2024 på TRINITY Hotel og konferencecenter. Gl. Færgevej 30, Snoghøj 700 Fredericia 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00 Indlæg af blandt andet, PFA, & TJM forsikring. Efter indlæggene er der generalforsamling. 12.00 – 13.00 Frokost til alle. 14.30 Afslutning af Generalforsamlingen med kaffe og kage. Derefter er […]

Afdelingsmøde Lolland Falster afdeling

Lørdag den 27. januar 2024 kl. 10.00 på Hotel Falster Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: Valg af dirigent Afdelingsbestyrelsens beretning Indlæg fra Landsbestyrelsen Regnskab Næste års aktiviteter Indkomne forslag Valg Eventuelt Kom og gør din indflydelse gældende, der er bl. a. valg af formand, og så er det sidste gang Kim aflægger beretning for […]

Indkaldelse / dagsorden til afd. Østjyllands afdelingsmøde 2024

Dato: Lørdag d. 2. marts 2024 Sted: Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft   Arrangementet er med ledsagere Af hensyn til forplejningen som afdelingen er vært ved, skal tilmelding foregå til afdelingsformand Leo Kristoffersen på mail: randers.leo@gmail.com” el. tlf. “51387455” senest fredag d. 16. februar 2024 kl. 12:00.   Program for arrangementet. 14:15 ankomst […]

Afdelingsmøde 2024

Lørdag d. 03. februar 2024 Overdrevskroen Roskildevej 513 – 4100 Ringsted Senior afdelingen holder møde kl. 12.00 med spisning inkl. Koner Tidsplan: Kl. 14.30 Kaffe og kage Kl. 15.00 Afdelingsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. 18.00 Spisning inkl. Koner Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før mødet. […]

Kurser for ledere og Formænd i det offentlige

Her tilbyder vi kurser i værdibaseret ledelse, det psykiske arbejdsmiljø. Evnen til at sige fra overfor sin arbejdsgiver. Enten når man skal, eller når man bør for sin egen skyld. Dansk Formands Forening afvikler kurser for offentlige ansatte medlemmer hvert år i uge 41 i oktober måned. Kommunerne landet over oplever, hvordan borgernes krav til […]

Kender du Trivselslinjen?

Din trivsel er vigtig for os! Som medlem hos kan du via vores Trivselslinje få gratis rådgivning om eksempelvis din psykiske og/eller fysiske trivsel, gode råd om generelt velvære samt sparring om eventuelle livsstilsændringer. Trivselslinjen bemandes af relevant sundhedspersonale hos Falck Healthcare. Som medlem kan du få rådgivning og vejledning om: Stress og mistrivsel – forebyggelse […]

Ny aftale giver bedre forsikringer

Dansk Formands Forening har i samarbejde med fem af de andre foreninger under Forhandlings kartellet netop indgået en ny aftale med PFA. Aftalen betyder bl.a., at medlemmerne får lavere omkostninger og en forbedret forsikringspakke med attraktive priser i forhold til markedet. Den nye aftale træder i kraft den 1. oktober 2023. Forbedret forsikringspakke Her får […]

Femern-forbindelsen begynder at tage form

De første segmenter til de endelige tunnelelementer er støbt – samtidig arbejdes der på højtryk i tunnelportalen Af Niels Henriksen Danmarkshistoriens største byggeprojekt, der skal forbinde Danmark med Tyskland ved en 18 kilometer lang tunnel, udvikles på en gigantisk syv kilometer lang byggeplads, hvor mænd og maskiner myldrer rundt mellem hinanden. Hvordan aktiviteten til slut […]