Her tilbyder vi kurser i værdibaseret ledelse, det psykiske arbejdsmiljø.

Evnen til at sige fra overfor sin arbejdsgiver. Enten når man skal, eller når man bør for sin egen skyld.

Dansk Formands Forening afvikler kurser for offentlige ansatte medlemmer hvert år i uge 41 i oktober måned.

Kommunerne landet over oplever, hvordan borgernes krav til offentlig service stiger, medens det økonomiske råderum bliver mindre og mindre. Det stiller formanden over for endnu flere nye udfordringer, når der forventes flere og bedre resultater, og samtidig bliver der stadig lavere budgetter.

 • På hvilken måde kan den svære samtale afvikles?
 • Kan den enkelte formand træffe de rigtige beslutninger? Og hvad stiller det af krav til formanden / Lederen?

Stres i arbejdslivet – stres i livet – Hvor starter det og hvor ender det?  Hvordan kan det opstå, hvordan kan det tæmmes? Stress er en ubalance! Hvor opstår ubalancen og hvad er balance i arbejdssituationen eller arbejdslivet? Det er nogle af de spørgsmål vi hjælper med, og anviser metoder til håndtering af stress.

Skyld og skyldfølelse er følgesvende til stres og ubalance, hvordan kommer vi det til livs? I os selv, i de nære samarbejdsrelationer og i virksomhedskulturen! Vi peger på måder og metoder.

Kurserne er en invitation til at bruge 2 fantastiske dage i dit eget og ligestilledes selskab – og målet er at sende medlemmet hjem, fuld af energi og livslyst – og i en endnu bedre udgave af sig selv, end den man ankom i!

Medlemmet vil ligeledes være klædt på at takle nogle af sine udfordringer i dagligdagen.

”Lær at lukke ned, sige fra og lade op til en ny dag!

De fleste ledere er presset af mængden af opgaver som skal løses indenfor en tidsramme, som ofte føles som for kort, samtidig kan det, af mange forskellige årsager, være udfordrende og vanskeligt at få sagt fra i tide, selv når vi som ledere er presset helt ud i “spidsen af kræmmerhuset” og der er meget lidt plads tilbage at navigere på.

Kurserne er en blanding af seriøs teori, blandet med refleksioner, både individuelt og i relevante grupper.

Medlemmer kan søge tilskud til kurser der afholdes af godkendte undervisningssteder, der giver dem et kompetenceløft. Ansøgningen skal sendes til vores kompetencefond i OAO.

Din trivsel er vigtig for os!

Som medlem hos kan du via vores Trivselslinje få gratis rådgivning om eksempelvis din psykiske og/eller fysiske trivsel, gode råd om generelt velvære samt sparring om eventuelle livsstilsændringer. Trivselslinjen bemandes af relevant sundhedspersonale hos Falck Healthcare.

Som medlem kan du få rådgivning og vejledning om:

 • Stress og mistrivsel – forebyggelse og håndtering
 • Kost og vægttab
 • Smerter i bevægeapparatet
 • Planlægning af træning
 • Rygestop
 • Hjælp til livsstilsændringer

Professionel rådgivning
Den eksterne samarbejdspartner Falck Healthcare er udvalgt for at kunne yde dig professionel rådgivning om din trivsel. Rådgiverne på Trivselslinjen består af sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer – og i særlige tilfælde, kan du også komme til at tale med en socialrådgiver.

Trivselslinjen yder udelukkende rådgivning og kan ikke tilbyde decideret behandling. Har du brug for behandling, vil du blive henvist til at gøre brug af din sundhedsforsikring, som du kan have gennem din pensionsordning.
Du er som udgangspunkt anonym, når du ringer til vores Trivselslinje. Du vil dog blive bedt om at oplyse, hvilken organisation du er medlem af. Ønsker du fortløbende samtaler med den samme rådgiver, kan det blive aktuelt at oprette en sag.

 

Faktaboks:

Kontakt Trivselslinjen
Du kan opleve, at medarbejderne i sekretariatet foreslår dig at blive stillet om til Trivselslinjen, men du kan også selv kontakte Trivselslinjen direkte på telefon 7080 8218 fra mandag-torsdag 8.00-16.30 og fredag 8.00-16-00.

Dansk Formands Forening har i samarbejde med fem af de andre foreninger under Forhandlings kartellet netop indgået en ny aftale med PFA. Aftalen betyder bl.a., at medlemmerne får lavere omkostninger og en forbedret forsikringspakke med attraktive priser i forhold til markedet. Den nye aftale træder i kraft den 1. oktober 2023.

Forbedret forsikringspakke

Her får du et overblik over de væsentligste forbedringer af din forsikringspakke:

 • Adgang til Online Læge

Som en del af din Helbredssikring får du adgang til Online Læge, hvor du har mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og weekend/helligdage fra kl. 8-18.  Eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år er også omfattet af Online Læge. Du kan komme i kontakt med Online Læge via Mit PFA.

 • Automatisk tilpasning sikrer, at du altid har den rette dækning

Dækningen på din forsikring ved nedsat erhvervsevne har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret for at tilpasse til dine behov. Den 1. oktober 2023 bliver din dækningsprocent ændret, så den nu er fastsat ud fra dit lønniveau, og den vil automatisk blive forhøjet eller sat ned, hvis dit lønniveau ændrer sig, så du altid har den rette dækning*. Dette gælder kun for medlemmer, som i forbindelse med tilpasningen til lønniveauet vil få en uændret eller højere dækning. Hvis din dækning ville være blevet sat ned, fortsætter med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. Du kan se, hvad der gælder for dig i den pensionsoversigt, som du får tilsendt, samt på Mit PFA under Tilpas dine forsikringer.

 • Opdaterede diagnoser i PFA Kritisk sygdom

De dækningsberettigede diagnoser i PFA Kritisk sygdom bliver opdateret i forhold til den medicinske udvikling, så diagnosedefinitionerne er mere tidssvarende. Derudover bliver dækningerne ved sklerose og terminal sygdom forbedret. Har du valgt PFA Kritisk sygdom, børn vil de omfattede diagnoser i højere grad blive målrettet kritiske sygdomme, som er relevante i forhold til børn.

 Bedre balance i økonomien betyder forhøjet forsikringspriser

Der er flere medlemmer end forventet, som i de seneste år har haft brug for deres forsikringer. Ligesom med andre typer forsikringer hænger udbetalingerne sammen med pris, og derfor er prisen for dine forsikringer forhøjet, så der er balance med udbetalinger og indbetalinger. Dine administrations- og investeringsomkostninger vil samtidig blive sat ned, og derudover vil du få et årligt PFA Tilskud på 1.500 kr., der bliver sat ind på din opsparing, så du samlet set spare det samme op.

Få en snak med en rådgiver

Hvis du har behov for rådgivning om din pensionsordning, så kan du få straks-rådgivning ved at ringe til PFA på 70 12 50 00. Du har også mulighed for at booke tid til en rådgivningssamtale her.

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere på pfa.dk/fk, og på Mit PFA kan du se din opsparing, dækningerne på dine forsikringer, priser samt omkostninger. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00.

* Hvis din erhvervsevne allerede er nedsat, eller hvis du tidligere som følge af dine individuelle forhold har været helt eller delvist afholdt fra at få eller forhøje din forsikring i samme omfang som andre medlemmer, fortsætter du med din nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk tilpasning. Dette gælder også medlemmer, som har en PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, som et fast beløb eller uden fradragsret.

De første segmenter til de endelige tunnelelementer er støbt – samtidig arbejdes der på højtryk i tunnelportalen

Af Niels Henriksen

Danmarkshistoriens største byggeprojekt, der skal forbinde Danmark med Tyskland ved en 18 kilometer lang tunnel, udvikles på en gigantisk syv kilometer lang byggeplads, hvor mænd og maskiner myldrer rundt mellem hinanden. Hvordan aktiviteten til slut bliver til en forbindelse, hvor vi med bil kan krydse Femern Bælt på bare 10 minutter og syv minutter i tog, kan virke som en gåde for udenforstående.

Men Femern-forbindelsen er faktisk ved at tage form, og byggepladsen har ændret sig voldsomt, siden Formandsbladet var på besøg for første gang i april 2022.

– Alle tre produktionshaller, der hver er 200 meter brede, 240 meter lange og 30 meter høje er rejst, og her er vi nu fuld gang med at producere de segmenter, der skal blive til de 79 tunnelelementer, som sammen med 10 specialelementer, tilsammen vil udgøre den 18 kilometer lange tunnel, forklarer kommunikationskonsulent Jesper Bøgh fra Femern A/S.

Seks produktionslinjer

– De store tunnelelementer produceres på to produktionslinjer i Hal A, to i Hal B og én i Hal C. FLC, som er Femern Link Contractors, har støbt de to første segmenter på linje 3 i Hal B og står foran at støbe det andet segment på linje 4 i Hal B. Det første segment på linje 3 blev støbt i juli, og vi forventer, at vi på alle fem produktionslinjer vil være i gang med støbeprocessen i slutningen af efteråret.

Ved siden af de to store produktionshaller er opført en mindre hal, hvor der på linje seks skal produceres 10 specialelementer, som bl.a. indeholder kældre til tekniske installationer.

Betonen produceres på to betonværker mellem de to største produktionshaller. Mens cement fra Aalborg Portland bliver kørt med lastbiler til betonværkerne, transporteres alle andre tilslagsmaterialer på et langt transportbånd fra en kæmpe hal, hvor alle tilslagsmaterialer bliver opbevaret. Nu, hvor arbejdshavnen er fuldt udbygget, vil der ankomme skibe med materialer hver tredje dag.

Fra tørdok til havnebassin

Når de ni segmenter, der udgør ét tunnelelement er samlet, er det 73.500 tons tunge element klar til at blive skubbet ud i det fri først i en tørdok og derefter i de kæmpe store bassiner, hvor der er pumpet vand ind 11 meter over havoverfladen. Bassinerne er netop blevet fyldt med vand fra havnebassinet. Når elementet er klar til at blive bugseret til tunnelportalen, hvor det skal samles med de elementer, der her støbes insitu, lukkes der vand ud af bassinet, så vandstanden bliver på højde med vandet i havnen.

– Det er i tunnelportalen, at biler og tog foretager turen ned under vandet. På dansk side begyndte arbejdet i portalområdet for lidt mere end et år siden. Her er bundpladerne til de første tre segmenter blevet støbt, ligesom indervæggene på det første segment er blevet støbt. Arbejdet med tunnelportalen foregår i kote 15, altså 15 meter under havoverfladen på det dybeste sted. Derfor er etableret et stort midlertidigt dige til at holde vandet ude. Nu er arbejdet så langt, at vi er begyndt at bygge det permanente dige, som placeres ovenpå tunnelportalen. Selve portalområdet er omkring 500 meter langt og 300 meter bredt, og der er omkring 200 arbejdere beskæftiget på hver portal.

– Sideløbende arbejder vi på højtryk med at etablere en bro til motorvejen, jernbanespor og betalingsanlæg, således at alt bliver færdig til samme tid, så den første bil og det første tog, kan køre ned i tunnelen i 2029, siger Jesper Bøgh.

(Faktaboks)

Genbrug af vand

For at sikre, at den beton, der benyttes til støbning af de store tunnelelementer, kan holde i mere end 120 år, bruges drikkevand til støbningen.

Femern Link Contractors har opført eget renseanlæg, der opsamler al vandet fra afvaskningen af støbeformene og pumperør efter endt støbning og filtrerer cementrester og andre materialer fra. Derpå sendes vandet retur i systemet, så det kan genbruges som vaskevand til støbeformene og andet materiel.

Efter en tur gennem rensningsanlægget, hvor vandet blandes op med vaskevand, kan også regnvandet bruges som vaskevand efter behov.

(Faktaboks)

Specialskib fra Polen

Før elementerne forlader arbejdshavnen, skal der monteres pontoner, der stabiliserer dem i vandet. Fire slæbebåde står herefter for bugseringen af elementerne ud i Femern Bælt, hvor de sænkes ned i tunnel renden.

Forinden har et specialbygget skib lagt de sten, der danner underlaget til sænketunnelen. Skibet, der er specialbygget på det polske skibsværft, Crist, i Gdynia til netop denne opgave og således er det eneste af sin art i verden, er 48 meter bredt og 131 meter langt.

Tunnelelementerne bliver placeret med en tolerance på bare 15 mm.

(Faktaboks)

Kæmpe produktionshaller

Hallerne A og B er hver 200 meter brede, 240 meter lange og 30 meter høje. For illustrationens skyld har man regnet ud, at der kan placeres hele syv Boeing 474 B, jumbojet, i hver af hallerne.

Bare for at sætte størrelsen i perspektiv.

Fabriksbyggepladsen er da også Europas største. I alt dækker arbejdshavnen og tunnelfabrikken et areal på 1,5 mio. kvm, eller over 300 ha.

(Faktaboks)

Tunnel by med all inclusive

Siden åbningen i august 2021 har tunnelbyen stille og roligt vokset sig større og større. Tunnelbyen har en kapacitet på 1344 enkeltværelser. I øjeblikket bor der i byen cirka 1150 tunnelarbejdere, hvoraf omkring 90 pct. af dem kommer fra Polen.

Med i ansættelsen er inkluderet fuld kost og logi. Værelserne bliver således rengjort en gang om ugen.

(Faktaboks)

Genbrug af fabrik

Det kæmpestore produktionsanlæg, hvor tunnelelementerne netop nu produceres, har kostet ca. seks mia. at bygge. Af den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035”, som Folketingets partier indgik i juni 2021, fremgår det, at parterne ser positivt på, at man bevarer fabrikken.

Ved at bevare fabrikken og bruge den til produktion af elementer til andre infrastrukturprojekter i Danmark undgår man at skulle bygge en helt ny fabrik med dertilhørende miljø- og klimapåvirkning. Samtidig kan man udnytte de mange værdifulde erfaringer, der allerede er indsamlet i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet, optimalt, ligesom man kan fastholde lokale arbejdspladser på Lolland.

(Faktaboks)

Femern i tal

Femernforbindelsen er med sine 18 kilometer verdens længste sænketunnel. Den indeholder en fire sporet motorvej med to spor i hver retning samt to elektrificerede jernbanespor. Det vil vare 10 minutter at køre gennem tunnelen i bil og syv minutter med tog. Fartgrænsen er 110 kmt. for biler og 200 kmt for tog.

1. spadestik blev taget i januar 2021, og arbejdet vil efter planen være tilendebragt i 2029.

Til etablering af de nye moler er brugt 2,2 mio. tons norsk granit.

Tunnelen består af 79 elementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift og vedligehold.

Hvert standardelement vejer 73.500 tons.

Lige nu arbejder der skønsmæssigt cirka 2600 medarbejdere på projektet. Til at opføre Femern-forbindelsen er tilknyttet næsten 700 underleverandører. Heraf er tæt ved 500 danske, og en tredjedel af dem er lokale.